Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E

Společnost - Ovzduší

Ovzduší

Teplarna

Teplárna Písek, a.s. má integrovaným povolením stanoveny podmínky provozu teplárny z hlediska ochrany životního prostředí. Jsou stanoveny limity pro emise, odpadní vody a nakládání s odpady. Dodržování podmínek se v průběhu roku kontroluje, jsou prováděna autorizovaná měření a rozbory. Výsledky jsou reportovány formou ročních hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Všechny podmínky provozu byly v roce 2022 splněny. Výtopna Samoty a plynová kotelna Dukla mají svá vlastní povolení. Množství vypouštěných znečišťujících látek se zjišťuje na základě jednorázových autorizovaných měření. Výsledky jsou podkladem pro výpočet poplatků a ve smyslu zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. jsou zveřejňovány. Na zdroji plynová kotelna HVS Dukla, který je v režimu záložního zdroje, měření emisí neproběhlo. Následující tabulka dává přehled dosahovaných hodnot emisního zatížení za posledních 5 let.


Ovduší

Pro teplárnu je za účelem dodržení množství emisí oxidu siřičitého na kotli K11 smluvně zajištěna dodávka hnědého uhlí s nízkým obsahem síry. Ke snižování emise tuhých znečišťujících látek slouží elektrostatický odlučovač. Nadále pokračuje spoluspalování biomasy na kotli K11 v koncentraci max. 16 % hmotnostních pro další snižování množství emisí CO2 . V prvním kvartálu roku 2022 byl ukončen ověřovací provoz nového biomasového kotle K13 na dřevní štěpku o výkonu 10 MW. Ke snižování emise tuhých znečišťujících látek byl vybudován nový elektrostatický odlučovač. Po zbytek roku byl kotel v provozu dle klimatických podmínek. V rámci ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami je na obou kotlích instalováno pro vlastní potřebu kontinuální měření koncentrace emisí - analyzátory Siemens a Sick s vyhodnocovací jednotkou MINITAL.

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.