Hlášení poruch

 
Hlášení poruch
Tel.: +420 382 213 308
Tel.: +420 382 730 132
Email: dispecink@tpi.cz

Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Začíná stavba horkovodu na Alšově náměstí

Horkovod Alšovo náměstí

Ve středu 10. dubna začnou práce na stavbě horkovodu na Alšově náměstí a v Ningrově ulici. Teplárna Písek, a. s., zde bude prodlužovat horkovodní potrubí a připojovat několik objektů, například budovu bývalé knihovny nebo banky. Kvůli stavebním pracím bude až do 31. května uzavřena spodní část Alšova náměstí, uzavřena bude i Ningrova ulice, a to od 22. dubna do 7. června. Částečně zde bude omezeno i parkování.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Horkovod Alšovo náměstí

Horkovod Alšovo náměstíMimořádná sleva ve výši 20 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2023

Vážení odběratelé,
Teplárna Písek, a.s. poskytla svým odběratelům mimořádnou slevu ve výši 20 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2023.
Tímto krokem chce teplárna svým zákazníkům poděkovat za Vaši věrnost.

Děkujeme a v novém roce přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Teplárenské projekty roku byly vyhlášeny už po jednadvacáté

Projekt roku

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky, které letos opět hostila Olomouc, ocenilo na společenském večeru 26.dubna v prestižní soutěži kvarteto Projektů roku 2022.

Do užší nominace za rok 2022 bylo ve 4 kategoriích nominováno 14 nejzajímavějších loňských projektů a čtyři z nich byly oceněny křišťálovými komíny.

Teplárna Písek, a.s. byla vybrána do užší nominace v kategorie Zvyšování účinnosti rozvodů tepla s projektem Dokončení konverze parovodů na horkovody v Písku a získala čestné uznání.

Projekt rokuRekonstrukce výtopny Samoty

     >> Video můžete prohlédnout zde <<

Rekonstrukce SamotyMimořádná sleva ve výši 10 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2022

Vážení odběratelé,
Teplárna Písek, a.s. poskytla svým odběratelům mimořádnou slevu ve výši 10 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2022.
Tímto krokem chce teplárna svým zákazníkům poděkovat a též přispět ke zvládnutí současné ekonomické situace.

Děkujeme za Vaši věrnost a těšíme se na další spolupráci s Vámi.Podnikatelský projekt roku 2022 pro Teplárnu Písek, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2006. Projekty ročníku 2022 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Pražské křižovatce byly 16.11. 2022 slavnostně předány ceny za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů. .

Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2022 se uskutečnilo za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů, a především významných osobností podnikatelského prostředí.

Jedním z oceněných byl projekt Teplárny Písek, a.s. Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie v kategorii Úspory energie v SZT. Teplovodní přivaděč z bioplynové stanice tak získal již druhé ocenění, první cenou byl křišťálový komín udělovaný Teplárenským sdružením ČR za projekt roku.

Ocenění převzala ředitelka teplárny Andrea Žáková v doprovodu Jakuba Kazdy, zástupce generálního ředitele firmy SYSTHERM s.r.o., jenž byl zhotovitelem této akce. Jak podotkla Andrea Žáková, “mám radost, že tento ekologický, energetický a projekt získal nezávisle na sobě dvě nejvyšší možná ocenění, a jasně se ukazuje jeho smysl a význam. Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli, zejména však zhotoviteli, ve kterém jsme měli silného a spolehlivého partnera v průběhu stavby.“

Nominace projektů vzešla z API. Následně porota tradičně složená z projektových manažerů a garantů jednotlivých programů podpory z MPO a API posuzovala projekty dle zaměření oblastí podpory. „Ani v tomto ročníku neurčujeme pořadí ve smyslu vítězů v jednotlivých programech. Jde totiž o velmi rozmanité a obtížně porovnatelné oblasti podpory napříč OP PIK. Podnikatelské projekty roku vybíráme dle kritérií inovativnosti, kvality přípravy projektu, průběhu realizace či závěrečného hodnocení. V případě projektů podpořených z evropských fondů je však významným faktorem pro hodnocení dopad na životní prostředí a celkový přínos pro firmu a její okolí,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

„Už několik let vybíráme ty nejlepší z podpořených projektů pro prestižní ocenění Podnikatelský projekt roku. Máme tak možnost ukázat v praxi, jak čerpání evropských dotací přispívá k rozvoji českých firem a pomáhá jim uspět na globálním trhu. Letos to je opět řada velmi zajímavých projektů napříč celým spektrem podpory z OP PIK rozděleným do několika kategorií,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Medailonkek k projektu:
MPO

MPOOIPMPO

TS

TS

TS

TS

TS


ÚSPORNÝ TARIF - BYL ZRUŠEN

Nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, neboť byla přijata novela energetického zákona, která upravuje zastropování cen.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.10.2022 v částce č. 139 pod číslem 299/2022 Sb. s účinností od 08.10.2022

Bližší informace naleznete na stránkách: www.mpo.cz https://www.vecr.cz/media/aktuality/zruseni-prispevku-na-teplo/

Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.Úspěšný projekt ČEEP 2021: CZT Písek – efektivní a ekologická soustava

Dlouhodobá spolupráce investora Teplárny Písek, a.s. a dodavatelské firmy SYSTHERM s.r.o byla korunována dvojnásobný úspěchem společného projektu CZT Písek – efektivní a ekologická soustava, který zaujal odborníky v prestižní soutěži Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace roku 2021, kde získal cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v kategorii A – projekty a dále Cenu poroty. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 24. 5. 2022 v Betlémské kapli, kde generální ředitel SYSTHERMU pan Jan Kazda a paní ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková osobně převzali obě ocenění.

Projekt územně zasáhnul celé město Písek a tvořil klíčovou osu dlouhodobého konceptu systematického snižování energetické náročnosti výroby a distribuce tepla v soustavě zásobování teplem v Písku a ekologizaci zdrojů tepla. Projekt řešil změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní včetně úpravy jednotlivých odběrných míst - předávacích stanic, rekonstrukci tepelného hospodářství areálu Nemocnice Písek, což vše přineslo úspory primární energie v podobě snížení ztrát v rozvodech. Součástí tohoto komplexního projektu je i výměna původních horkovodních rozvodů na sídlišti Portyč, které byly následkem povodní ve špatném technickém stavu. Při konverzi parovodů byla též významně rozšířena síť horkovodů k novým odběratelům, horkovod byl zaveden do historického centra města Písek. Zároveň došlo ke snížení emisní zátěže díky rekonstrukci mazutové kotelny na zemní plyn a dále využití zbytkového tepla z bioplynové stanice. Projekt přináší zefektivnění provozu tepelné sítě, významně přispívá k dekarbonizaci CZT a umožňuje zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek.

TS

TS

TS

TS


Mladá paní Teplárna Písek

Dne 8.5.2022 uplyne 35 let od udělení Povolení provozu na základě Rozhodnutí z 8.5.1987 čj. Výst/193/87/Gr.

Během let teplárna prošla mnohými změnami do současné podoby moderního a ekologického zdroje tepla pro město Písek.

Nadále pokračujeme s dalšími vylepšeními a zefektivněními.

Přejeme ji do dalších let zvládnutí všech energetických turbulencí a důstojný přerod v dámu v nejlepších letech.

TS

TS

TS

TS

TS

TS


I malá teplárna umí velké věci

TS Teplárenské sdružení České republiky udílí každý rok na Dnech teplárenství a energetiky prestižní ocenění Projekt roku. Jubilejní dvacáté vyhlášení výsledků Projektů roku v soustavách zásobování teplem a chladem proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 27.4.2022 v Olomouci.

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Za roky 2001 až 2021 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů a oceněno bylo i 15 počinů roku.

Od roku 2001 tak získalo prestižní ocenění Projekt roku již 73 teplárenských projektů a oceněno bylo i 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2021 bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 17 nejzajímavějších loňských projektů. Vítěz si odnáší cenu v podobě křišťálového komínu.

Naše společnost Teplárna Písek, a.s. získala vyjma roku 2019 v období let 2018 až 2021 celkem tři tato ocenění za projekty:

TS

2018 – Ekologizace výtopny Samoty

2020 – Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku

2021 - Přepojení nových odběratelů z lokálních plynových zdrojů

Při konverzi parovodů byla významně rozšířena síť horkovodů k novým odběratelům, díky které došlo v historickém centru města k přepojení objektů z domovních plynových kotelen na soustavu zásobování teplem z písecké teplárny. První etapa Horkovodu Velké náměstí byla realizována v červnu až říjnu 2021 a týkala se postupně ulice Chelčického (místo napojení na nový horkovod instalovaný v roce 2020), Alšova náměstí, Jungmannovy ulice a jižní části Velkého náměstí. Bylo vybudováno 439 m horkovodu a napojeno 7 objektů v historickém centru města. V letošním roce bude horkovod rozšířen o dalších 5 nových odběratelů v severní části Velkého náměstí. Cílem projektu je napojení nových odběratelů a snížení emisí z lokálních zdrojů znečišťování ovzduší v centru města.

Statistika soutěže:

V dosavadní historii soutěže si nejvyšší ocenění Projekt roku převzalo už 27 společností a obcí. Nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (12), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (8), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních), Teplárnami Brno (4) a Pražskou teplárenskou s Teplárnou České Budějovice a Teplárnou Písek (po 3 komínech). Do soutěže svoje projekty už přihlásilo 59 společností, 15 měst a 1 vysoká škola. Nejvíce Veolia Energie ČR 43, Teplárny Brno 27, Plzeňská teplárenská 19, skupina ČEZ 18, skupina MVV Energie CZ 16 a Teplárna České Budějovice 13 projektů. Celkem se nominované Projekty zrealizovaly v 93 městech a obcích. Nejvíce 29 v Brně, dalších 16 v Praze a v Plzni, 15 v Ostravě, 12 v Českých Budějovicích a 8 v Písku.


Pozvánka na slavnostní otevření nové kotelny na biomasu

     

Dne 26.10.2021

Kotel na biomasu

Slavnostní otevření nové kotelny na biomasu

     >> Video můžete prohlédnout zde <<

Kotel na biomasu

Casovy rezim voda

První představení nové kotelny na biomasu

     >> Video můžete prohlédnout zde <<

Kotel na biomasu

Casovy rezim voda

Havárie na zdroji Výtopna Samoty

Aktualizované info k havárii, středa 3.12.2020, 18:15h
Vážení odběratelé,
vzhledem ke komplikovanosti a náročnosti opravy, bude provoz kotle na Výtopně Samoty obnoven v pozdních večerních hodinách a postupně dojde k obnovení dodávek tepla v plné výši.
Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s omezením dodávky a děkujeme za pochopení.

Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.


__________________________________________________________________________________________

Aktualizované info k havárii, středa 2.12.2020, 13:00h
Vážení odběratelé,
z důvodu opravy předehříváků po havárii kotle na zdroji Výtopna Samoty, bude kotel dnes tj. 2.12.2020 ve 22.00 hod. odstaven.
Práce na opravě budou zahájeny ve čtvrtek ráno v brzkých ranních hodinách, poté co kotel vychladne a bude možné zahájit činnost. Následovat bude tlaková zkouška a obnovení provozu předpokládáme ve čtvrtek 3.12.2020 v podvečerních hodinách.
Dodávka tepelné energie pro topení a ohřev TUV bude částečně omezena.
Pro snížení dopadu již od pondělí večer nahříváme horkovodní systémy a akumulujeme tepelnou energii. O dalším postupu Vás budeme informovat.
Omlouváme se za komplikace s omezením dodávky a děkujeme vám za pochopení.

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek,a.s.

__________________________________________________________________________________________

Aktualizované info k havárii, úterý 1.12.2020, 17:00h
Vážení odběratelé,
Upozorňujeme, že z důvodu zpoždění dodávky náhradních dílů nutných k opravě havárie, může dojít k posunutí termínu odstavení kotle a omezení (útlumu) dodávky tepelné
Bližší informace budou k dispozici 2.12.2020 v ranních hodinách.
Omlouváme se za komplikace s omezením dodávky a děkujeme vám za pochopení.

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek,a.s.

__________________________________________________________________________________________

Aktualizované info k havárii, úterý 1.12.2020, 14:00h
Vážení odběratelé,
z důvodu nezbytné opravy předehříváků po havárii kotle na zdroji Výtopna Samoty, bude kotel dnes večer ve 22 hod odstaven. Práce na opravě budou zahájeny ve středu v brzkých ranních hodinách, poté co kotel vychladne a bude možné zahájit činnost. Následovat bude tlaková zkouška, obnovení provozu předpokládáme ve středu v podvečerních hodinách.
Dodávka tepla a TUV bude částečně omezena. Pro snížení dopadu již od pondělí večer nahříváme horkovodní systémy a akumulujeme tepelnou energii.
O dalším postupu Vás budeme informovat.
Omlouváme se za komplikace s omezením dodávky a děkujeme vám za pochopení.

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek,a.s.

__________________________________________________________________________________________


Aktualizované info k havárii, pátek 27.11.2020, 19:30h
Vážení odběratelé,
dnes v 18 hod. byla dokončena provizorní oprava a byly částečně obnoveny dodávky tepelné energie ze zdroje Výtopna Samoty. Po víkendu budou pokračovat další práce s odstraňováním havarijního stavu. O dalším postupu Vás budeme informovat.
Havárie byla způsobena netěsností předehříváku kotle a prasklinami na výstupním potrubí páry z kotle. Provoz takto zasaženého potrubí je z hlediska bezpečnosti rizikový, proto musel být kotel okamžitě odstaven. Od středeční noci probíhaly nonstop práce - demontáž zhavarovaného potrubí, zároveň se zajišťoval materiál a následně montáž nového potrubí. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické díly a zakázkovou výrobu, bylo nutné urychleně zrealizovat alespoň provizorní propojení, aby mohla být částečně obnovena dodávka tepla. Z bezpečnostních důvodů je kotel provozován na nižším výkonu.
Omlouváme se za komplikace s omezením dodávky a děkujeme vám za pochopení.

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek,a.s.

__________________________________________________________________________________________

br>

Aktualizované info k havárii:

Vážení odběratelé,
práce na odstranění havárie stále pokračují. V průběhu dnešního večera budou prováděny zkoušky tlakového systému. Dle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu.
Velmi se Vám omlouváme za tepelný diskomfort a komplikace jím způsobené.
Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek,a.s.

Odstavka


Vážení,

dovolte nám, abychom Vás informovali o preventivních opatřeních vzniklých v souvislosti s aktuálním děním okolo nového coronaviru COVID-19. Vaše zdraví a zdraví našich zaměstnanců je pro naši společnost prioritou, a proto s okamžitou platností příjímáme preventivní opatření, která by měla zmírnit rizika přenosu onemocnění. Tato preventivní opatření jsou platná až do odvolání.

  • omezili jsme pohyb našich zaměstnanců na minimum, jsou zrušeny všechny pracovní cesty
  • s příznaky nachlazení nebo chřipky nevstupujeme na pracoviště
  • se zákazníky a dodavateli zůstáváme zejména v telefonickém a e-mailovém kontaktu

Tímto si Vás dovolujeme požádat o pochopení v určitých omezeních a také za přijetí výše uvedených preventivních opatření.

Za vedení společnosti

Mgr.Andrea Žáková ředitelkaKřišťálový komín

Křišťálový komín

Teplárna Písek, a.s. získala Teplárenským sdružením ČR udělené prestižní ocenění Křišťálový komín za projekt Ekologizace výtopny Samoty.
>> Celý článek zde <<


Teplárna Písek, a.s.

Teplarna  

Budování „Sdruženého tepelného zdroje Písek“ navazovalo na započatou teplofikaci z Teplárny n.p. Jitex. 19.7.1982 bylo vydáno stavební povolení. Investorem stavby byl Okresní podnik bytového hospodářství Písek, generálním projektantem Chemoprojekt Praha – středisko Písek. „Zdroj“ byl uveden do provozu v únoru r. 1987. 1.července téhož roku dochází k delimitaci z OPBH na Jihočeské energetické závody s.p. včetně začlenění stávající výtopny Samoty. Vzniká závod JČE Teplárna Písek.

Teplárna Písek akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku. V současné době je majoritním akcionářem a.s. Město Písek s 75,59% akcií. Dalším podílníkem je milevský podnikatel p. Polata (14,52% akcií), zbytek tvoří drobní akcionáři.

Kromě základního zdroje (U Smrkovické silnice č. 2263), kde jsou instalovány 2 kotle na hnědé prachové uhlí o výkonu 2x30tp/h, patří do akciové společnosti Výtopna Samoty s 1 kotlem o výkonu 27 tp/h na zemní plyn, která je zdrojem záložním. Provozní hodiny kotlů na výtopně Samoty činí cca 5% provozních hodin všech kotlů společnosti. Tento zdroj je provozován při špičkových potřebách uživatelů tepla v zimních měsících, při poruchách a v době letní odstávky základního zdroje (červenec, srpen).

V Teplárně Písek jsou instalovány 2 protitlaké turbogenerátory pro výrobu el. energie TG1 ~ 6 MW a TG2 ~ 1,8 MW s možností jak sólového provozu tak i současného chodu v sériovém propojení. Roční užitečná dodávka tepla je závislá na klimatických podmínkách a průměr posledních let je cca 480 TJ/rok. Výroba elektřiny je rozhodujícím způsobem závislá na potřebách tepla a tudíž také na počasí a v posledních letech se pohybuje nad hranicí 16 000 MWh/rok.


Aktuální odstávky

Odstavky

Pozor odstavkaHorákova, Budějovická, SOU Domov mládeže a jídelna

Datum:13.6.2024
Čas:od 5,30 - do 18,00 hod
Důvod:havárie na přívodním potrubí do objektu Budějovická 1644 - kuchyně na Domově mládeže
Lokalita:Dr.M.Horákové 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1748 - ubytovna DBS, 1720 ZŠ, MŠ svobodná a jídelna, Budějovická 1686, 1687, 93, 1664 a 1665 SOU internát, 1644 jídelna
 Odpovědná osoba: ing. Kubiš Roman - vedoucí ROT, tel.: 382 730 132 dispečink
 Tato odstávka nemá vliv na dodávku studené vody.
 Děkujeme za pochopení.              Den otevřených dveří

Dobrý den vážená paní ředitelko,
chtěla bych poděkovat za umožnění exkurze , kterou jsme absovovali minulý týden. Směnový mistr pan Jiří Krejčíř se nám po celou dobu skvěle věnoval , všechno dětem podrobně a zároveň srozumitelně vysvětloval. Prohlídka celého provozu byla pro všechny velký zážitek.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se případně na další návštěvu.
S pozdravem Martina Maternová a žáci 7.B ZŠ Husova Písek


Dne 20.4.2017 na Teplárně Písek, a.s. proběhl Den otevřených dveří tematicky zaměřený na 30 let provozu teplárny Písek.

Děkujeme všem, kteří nás navštívili, seznámili se za odborného výkladu s provozem, prošli se časem díky výstavě, zavzpomínali si v retro kanceláři a trošku si i zasoutěžili.

Den otevrenych dveri Den otevrenych dveri

14.2.2017
Dobrý den,
chtěl bych ještě dodatečně poděkovat za exkurzi, kterou jsme absovovali minulý týden.
Bylo to výborné, pan průvodec Jiří Krejčíř se nám skvěle věnoval a pro všechny to byl velký zážitek.
Ještě jednou děkujeme,
s přáním pěkného dne
Tomáš Mandík
ZŠ Svobodná a 9.třídaPoděkování

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si udělali v hektické předvánoční době čas a přijali naše pozvání na Den otevřených dveří u nás na teplárně. Velmi nás potěšil Váš zájem o naši společnost a budeme se těšit na další setkání.

Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.