Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Informace pro odběratele

Začíná stavba horkovodu na Alšově náměstí

Horkovod Alšovo náměstí

Ve středu 10. dubna začnou práce na stavbě horkovodu na Alšově náměstí a v Ningrově ulici. Teplárna Písek, a. s., zde bude prodlužovat horkovodní potrubí a připojovat několik objektů, například budovu bývalé knihovny nebo banky. Kvůli stavebním pracím bude až do 31. května uzavřena spodní část Alšova náměstí, uzavřena bude i Ningrova ulice, a to od 22. dubna do 7. června. Částečně zde bude omezeno i parkování.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Horkovod Alšovo náměstí

Horkovod Alšovo náměstíUkončení topné sezóny 2023/2024


Vážení odběratelé, dne 15.5.2024 byla vzhledem k průměrným venkovním teplotám a dalšímu předpokládanému vývoji teplot ukončena topná sezona 2023/2024.


 Mimořádná sleva ve výši 20 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2023

Vážení odběratelé,
Teplárna Písek, a.s. poskytla svým odběratelům mimořádnou slevu ve výši 20 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2023.
Tímto krokem chce teplárna svým zákazníkům poděkovat za Vaši věrnost.

Děkujeme a v novém roce přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.Ukončení topné sezóny 2022/2023


Vážení odběratelé, dne 22.5.2023 byla vzhledem k průměrným venkovním teplotám a dalšímu předpokládanému vývoji teplot ukončena topná sezona 2022/2023.


 Mimořádná sleva ve výši 10 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2022

Vážení odběratelé,
Teplárna Písek, a.s. poskytla svým odběratelům mimořádnou slevu ve výši 10 % z ceny tepelné energie ve vyúčtování za měsíc prosinec 2022.
Tímto krokem chce teplárna svým zákazníkům poděkovat a též přispět ke zvládnutí současné ekonomické situace.

Děkujeme za Vaši věrnost a těšíme se na další spolupráci s Vámi.Úsporný tarif - byl zrušen

ÚSPORNÝ TARIF - BYL ZRUŠEN

Nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, neboť byla přijata novela energetického zákona, která upravuje zastropování cen.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.10.2022 v částce č. 139 pod číslem 299/2022 Sb. s účinností od 08.10.2022

Bližší informace naleznete na stránkách: www.mpo.cz https://www.vecr.cz/media/aktuality/zruseni-prispevku-na-teplo/

Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.

 Zahájení topné sezóny 2022/2023


Vážení odběratelé. Topná sezóna 2022/2023 byla zahájena.
V Písku dne 19.9.2022


 

Preventivní ochrana před bakterií Legionella

Legionella

Informace pro termickou dezinfekci na domovních rozvodech (koneční odběratele teplé vody)
Pokud by se měla dezinfekce provést dokonale, měly by se postupně otevřít všechny odtokové armatury. Doba je závislá na teplotě vody. Při předpokládané teplotě teplé vody 65°C, stačí na likvidaci bakterie 1-2 minuty. Tento čas byl zvolen z důvodu bezpečnosti, aby nedošlo k opaření dětí. Ukončení topné sezóny 2021/2022


Vážení odběratelé, dne 11.5.2022 byla vzhledem k průměrným venkovním teplotám a dalšímu předpokládanému vývoji teplot ukončena topná sezona 2021/2022.


 
Jak správně topit


     >> Video můžete prohlédnout zde <<

Jak správně topit Zahájení topné sezóny


Zahájení topné sezóny
Teplárna je povinna se řídit vyhláškou č. 194/2007 Sb. v platném znění. Což znamená, že topné období začíná 1.9. a topit se začíná, pokud průměrná denní teplota poklesne pod 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících. S ohledem na aktuální předpověď počasí předpokládáme zahájení přitápění v půlce září, předtím proběhne zkouška topných systému. Dle vývoje venkovních teplot je možné po dohodě s odběrateli zahájit topení i dříve, proto žádáme všechny zájemce o topení, aby kontaktovali náš dispečink – tel: 382 730 132, 382 21 33 08 nonstop služba nebo oddělení ROT – 382 730 153 Po–Pá 6:00-14:30 hod. Horkovod do TVS Hradiště, Písek


Logo Evropské unie

Teplárna Písek, a.s. připravuje na roky 2021 -2022 dokončení rozsáhlá modernizace SZT. Projekt „Horkovod do TVS Hradiště, Písek“ řeší změnu topného média pro lokalitu sídliště Hradiště v městě Písek. Současný parovod bude zrušen a bude nahrazen novým horkovodním předizolovaným potrubím, dále bude upravena technologie na předávací výměníkové stanici Hradiště ze systému pára/voda na voda/voda. Po dokončení realizace projektu bude odstaven páteřní parovod a definitivně ukončen provoz parní sítě v Písku.

Realizací akce dojde ke snížení tepelných ztrát rozvodů, zvýšení efektivity výroby tepla a bude nahrazeno zastaralé zařízení. Cílem je docílit úspory v distribuci tepla a zefektivnění distribuce tepla soustavou SZT konečným zákazníkům. Snížením tepelných ztrát dojde k úspoře primárního paliva na výrobu tepla a tomu odpovídající snížení emisí znečišťujících látek. Projekt přispěje k zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek.

Teplárna Písek, a.s. podala na tento projekt žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 40% způsobilých výdajů bude pokryto dotací z EU.

červenec 2021 Vyjádření Teplárny Písek, a.s. k vyúčtování SBD Písek


SBD Informace o možné úpravě časových režimů dodávek tepla a teplé vody.


Casovy rezim voda Teplárny letos vyměnily nejvíce parních rozvodů za posledních pět let.


Teplárenské společnosti letos nahradily přes 22 kilometrů zastaralých parovodů moderními teplovodními a horkovodní rozvody v Brně, Českých Budějovicích, Kolíně, Liberci, Nymburce, Pelhřimově, Písku, Praze a Přerově. Je to nejvíce za posledních 5 let.

    Celý článek >> Pravidla a postupy pro zřizování nových tepelných přípojek


Vymenik

Pravidla a postupy pro zřizování nových tepelných přípojek: čtěte zde >> Teplárna Písek, a.s. od roku 2017 začala nahrazovat dosavadní parovodní rozvody za horkovodní


Horkovod


V současné době Teplárna Písek, a.s. využívá pro přenos tepla dvě teplonosná média – páru a horkou vodu.

Parametry páry: teplota – 135 - 160 °C, tlak – cca 0,2 – 0,6 MPa
Parametry horké vody: teplota – 70°C – 120 °C

Teplonosné médium pára je na ústupu z důvodu dosluhování parních rozvodů a zvyšování ztrát.

Teplonosné médium horká voda nahrazuje páru hlavně z důvodu ekonomičtějšího provozu.

Teplonosné médium pára je na ústupu z důvodu dosluhování parních rozvodů a zvyšování ztrát.

Horkovodní systém je uzavřený s menším procentem ztrát média a hlavně s možností akumulace tepla v tomto médiu (v případě krátkodobého výpadku zákazník nepociťuje výkyvy v dodávce tepelné energie).

Rádi bychom Vás seznámili s investičními akcemi, které již probíhají od r. 2017 a s akcemi, které budou probíhat i v následujících letech.

Při realizaci investičních akcí budou nahrazeny stávajících parovody novou horkovodní sítí v bezkanálovém provedení včetně umístění domovních předávacích stanic voda/voda u dotčených objektů.

Snažíme se při výměně parovodního potrubí za horkovodní maximálně využít stávající trasy. Přesto se nelze vyhnout zemním pracím, které omezují na čas dopravu i pěší.

Prioritou je realizovat práce v co nejkratších termínech. Po dokončení prací budou terény v místě výkopů a jejich okolí uvedeny do původního stavu včetně sadových úprav.

Ne vždy lze také při instalaci nových kompaktních stanic a rekonstrukci parních výměníkových stanic na horkovodní zachovat nebo využít stávající prostor, kde jsou nyní umístěny. I zde je snaha o co nejmenší zásah do stávajících prostorů.

Věříme, že zrealizováním těchto časově a finančně náročných akcí přispějeme ke zlepšení našich služeb a Vaše trpělivost se stavebním ruchem na veřejných prostranstvích a v objektech bude kladně zhodnocena ve prospěch Vás – našich odběratelů tepelné energie.


    Celý článek >>  (PDF ) Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení odběratelé,

dne 22.5.2018 bude vzhledem průměrným venkovním teplotám a dalšímu předpokládanému vývoji teplot ukončena topná sezona 2017/2018. Topná sezona bez vážnějších problémů probíhala od 12.9.2017 a teplem zásobovala 432 odběratelů a 8115 bytů.

Předpovědi počasí stále sledujeme a v případě potřeby jsme připraveni na případné dlouhodobější ochlazení reagovat.

Ukončení topné sezony Ochrana osobních údajů odběratelů dle GDPR

Ochrana osobních údajů odběratelů tepla dle GDPR
 Teplovodní rozvody z VS Jih III – ul. Truhlářská

Vážení odběratelé,

z důvodu havarijního stavu topných rozvodů proběhne v letošním roce plánovaná výměna teplovodních rozvodů v lokalitě sídliště Jih, ul. Truhlářská při zachování dodávek tepla a teplé vody. Tato investiční akce bude probíhat v termínu – duben – červen 2018. Upozorňujeme na skutečnost, že uvedený termín může prodloužit např. nepřízeň počasí (extrémní srážky) nebo možné komplikace při provádění výkopových prací (vynucené přeložky sítí apod.)

Omlouvám se za omezení způsobená pracemi spojenými s realizací této investiční akce a děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení. Přechod parovodu na horkovod – Písek


Logo Evropské unie

Teplárna Písek, a.s. připravuje na roky 2018 -2020 rozsáhlou modernizaci SZT. Projekt „Přechod parovodu na horkovod – Písek“ řeší změnu topného média v městě Písek a územně postihuje téměř celé město. Teplárna Písek, a.s. podala na tento projekt žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 40% investic bude pokryto dotací z EU.

Stávající cca 50 let starý parní rozvod s narušenou tepelnou izolací vykazují vysoké tepelné ztráty, včetně zkorodované kondenzátní potrubí bude postupně nahrazen nově budovaným horkovodním rozvodem v technologii předizolovaného potrubí. Nový horkovodní rozvod bude veden v souběhu se stávajícím parovodem. Z důvodu zásobování Jitexu a sídliště Hradiště bude zachován pouze páteřní parovod. Dílo bude rozčleněno na 3 etapy podle let realizace (2018-2020) a bude probíhat v celkovém rozsahu:

- náhrada 4,3 km parovodního potrubí novým horkovodním potrubím o délce cca 6 078 m včetně přípojek. Horkovodní rozvod bude řešen v systému dvoutrubkového předizolovaného potrubí uloženého volně v zemní rýze v trase stávajícího parovodního nebo sekundárního tepelného kanálu. Nahradí stávající parovodní rozvod nebo bude uložena paralelně s ním.

- úprava 68 předávacích stanic (výměna parní VS za HV KPS, přestavba parní KPS na HV KPS, zrušení TVS, přepojení na HV)

- instalace 5 ks nových KPS

- napojení 1 nový odběratel

- výstavba nové HVS Samoty

Účelem projektu je docílit úspor v distribuci tepla a zefektivnění distribuce tepla soustavou SZT konečným zákazníkům. Snížením tepelných ztrát dojde k úspoře primárního paliva na výrobu tepla a tomu odpovídající snížení emisí znečišťujících látek. Horkovodní připojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek


Logo Evropské unie

Teplárna Písek, a.s. plánuje na mimotopnou sezónu 2018 realizaci dalšího projektu zrušení parního rozvodu a jeho nahrazení novým horkovodním předizolovaným potrubím. Projekt bude navazovat na Horkovod Východ a nová horkovodní přípojka povede k odběratelům čp. 2595, VS Harantova a Apex. Rekonstruováno bude 242 m původní trasy.

Realizací akce dojde ke snížení tepelných ztrát rozvodů, zvýšení efektivity výroby tepla a bude nahrazeno dožilé zařízení. Cílem je docílit úspory v distribuci tepla a zefektivnění distribuce tepla soustavou SZT konečným zákazníkům. Snížením tepelných ztrát dojde k úspoře primárního paliva na výrobu tepla a tomu odpovídající snížení emisí znečišťujících látek.

Teplárna Písek, a.s. podala na tento projekt žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 40% investic bude pokryto dotací z EU. Úspory energií v areálu teplárny Písek


Logo Evropské unie

Úspory energií v areálu teplárny Písek

Na jaře a v létě roku 2018 bude realizována tato investiční akce s dotační podporou z prostředků EU ve výši 30 %

Projekt se bude zabývat snížením energetické náročnosti areálu teplárny a je zaměřen na dvě oblasti. Prvním cílem je úspora tepelné energie. Bude zateplena administrativní budova - obvodový plášt včetně střechy budovy a budou vyměněny okna. Druhým cílem je snížení spotřeby el. energie pro osvětlení budov v areálu teplárny. V rámci projektu bude provedena výměna zastaralé technologie za nové LED systémy, předpokládá se návratnost investice do nového osvětlení.

Dalším přínosem projektu je snížení provozních nákladů a zlepšení pracovního prostředí. Havárie na parovodu

Vážení odběratelé,

z důvodu havárie na parovodu bylo dne 13.10.2017 nutné pro zachování dodávek tepelné energie pro odběratele uvést do provozu záložní zdroj výtopnu Samoty.

Omlouvám se za vzniklé komplikace související s touto nečekanou situací.

Děkujeme za pochopení. Ranní a večerní přitápění

Vážení odběratelé,

v současné době můžete zaznamenat, že dochází v ranních a večerních hodinách k přitápění ve Vašich odběrných místech.

Teplárna Písek, a.s. dle vývoje klimatických podmínek, začala dne 12.9.2017 v ranních a večerních hodinách provádět prověření funkčnosti topných systémů z výměníkových stanic postupným přitápěním. Žádáme odběratele, majitele a správce objektů, aby provedli odpovídající opatření, tj. řádné odvzdušnění topných systémů a dokončení případných oprav, popřípadě nám oznámili, ve kterých domech nebo objektech nelze topit a z jakého důvodu. Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat.

Jsme rádi, že v topné sezoně 2017/2018 budeme opět Vaším spolehlivým dodavatelem tepelné pohody.

Nohy na radiátoru  

 Písek - Horkovod východ

Logo Evropské unie Horkovod východ  

Teplárna Písek, a.s. započala v letošním roce s realizací akce „Písek – Horkovod Východ“.

Cílem této akce je výměna parovodních rozvodů za horkovodní a následně výměna sekundárních čtyřtrubkových rozvodů za dvoutrubkové s instalací kompaktních předávacích stanic (dále KPS).

V návaznosti na tuto poměrně rozsáhlou, časově i finančně náročnou akci dojde díky náhradě modernějšími rozvody, v nichž místo páry přenáší teplo voda ke zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody, zvýšení spolehlivosti dodávek, efektivnějšímu provozu, zvýšení bezpečnosti, snížení poruchovosti rozvodů a snížení distribučních ztrát.

Instalace KPS umožní nastavení individuálních požadavků teplot topné vody i teplé vody bytových domů, dále zpřesnění spotřeb jednotlivých bytových domů a celkové zvýšení komfortu služeb Teplárny Písek, a.s.

Nové předizolované potrubí má životnost minimálně 30 až 40 let.

Investiční akce je financována z části Teplárnou Písek, a.s. a 30% investic pokryje dotace EU.

Dokončení je plánováno na konec roku 2018.

Snažíme se, aby během prací docházelo k co nejmenším ovlivněním dopravy a pohybu ve městě.

Za toleranci omezení spojených s realizací akce „Písek – Horkovod Východ“ Vám děkujeme a věříme, že díky zkvalitnění našich služeb přispějeme ke zvýšení spokojenosti našich odběratelů.

Horkovod východ   Horkovod východ  

 
Kdy pověsíme zimu na hřebík?

Ukončení topné sezóny

Odpověď najdete ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která určuje závazná pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody.

Vyhláška uvádí dvě data, která jsou pro vytápění důležitá. Jsou to 1. září a 31. května. První datum uvádí začátek topné sezony, druhé pak jeho konec. Neznamená to však, že ihned 1. září se začne s vytápěním. Vyhláška totiž dále uvádí, že dodávka tepelné energie začne v topné sezoně v okamžiku, kdy průměrná teplota vzduchu klesne pod +13 °C. Ovšem pozor, musí k tomu dojít dva následující dny po sobě, a pokud předpověď počasí nepředpokládá v následujících dnech zvýšení teploty nad +13 °C.

Pro ukončení dodávky tepelné energie během topné sezony platí obdobné. Pokud teplota ve dvou po sobě následujících dne stoupne nad +13 °C a dle předpovědi počasí již nebude pod tuto hranici v dalších dnech klesat, ukončí se dodávka tepla.

Teplárna Písek, s přihlédnutím na teplotní vývoj začala regulovat dodávky tepla. Ukončení topné sezonu je naplánováno dle vyhlášky na 31. května 2017.

V případě, že požadujete změnu dodávek tepla před termínem ukončení topné sezony, je nutné podat písemnou žádost na email dispecink@tpi.cz.

Budeme se těšit na dodávky tepla, které dělá domov, opět v měsíci září 2017.

 
Informace pro odběratele tepla pro vytápění a teplé vody.

Vážení odběratelé tepla a teplé vody,

vzhledem k tomu, že se čas od času vyskytují situace, kdy dojde k tomu, že ve Vašem bytě nebo rodinném domku přestanou topit radiátory nebo přestane téct teplá voda, chceme Vám tímto dát několik rad a informací jak postupovat, aby byla zjednána náprava.

1. Nejprve je třeba se ujistit, že pro Váš dům nebyla nahlášena plánovaná odstávka dodávky tepla a teplé vody. Tyto informace jsou uveřejněny na webových stránkách Teplárny Písek, a.s. a Města Písek. Dále se tyto informace oznamují formou vývěsek na vstupech do domů. Stejně tak se postupuje u havárií, kdy ale vzhledem k časové náročnosti nejsou informace vyvěšovány na domy.

2. Pokud není přerušení dodávky dopředu ohlášeno, můžete podrobnější aktuální informace získat telefonicky na dispečinku Teplárny Písek, a.s. – tel. č. 382 730 132, 382 213 308. V případě telefonického dotazu je třeba nahlásit přesnou adresu místa poruchy, telefonní číslo pro zpětnou vazbu a Vaše jméno. Dispečer Vám buď odpoví ihned nebo Váš dotaz prověří a zavolá zpět. V případě telefonických dotazů mějte na zřeteli, že je vhodné si nejprve ověřit dle bodu 1. stav informací, které jsou pravidelně aktualizovány.

3. Jestliže problém není na straně dodavatele tepla a teplé vody tj. Teplárny Písek, a.s. je závada s největší pravděpodobností na vnitřních rozvodech a instalacích v bytovém domě. Příkladem může být situace, kdy Vám v jedné místnosti radiátor topí a ve druhé ne, kdy Vám neteče teplá voda, ale v sousedním bytě ano. V těchto případech je třeba se obrátit s požadavkem na odstranění závady na majitele nebo správce bytového domu. Většinou se jedná o správce DBS Písek – tel. č. 382 213 225 – Městská policie Písek a SBD Písek - tel. č. 603 514 882, případně SVJ (dle individuálních pokynů) atd.

4. Teplárna Písek, a.s. v žádném případě neřeší závady a opravy na vnitřních rozvodech vytápění a teplé vody v bytových domech. Její kompetence a zodpovědnost za dodávku končí na tzv. patě objektu tj. vstupu venkovního potrubí do budovy nebo v případě, že je ve Vašem domě umístěna domovní předávací stanice (DPS) tak na výstupu potrubí z DPS a přechodu do vnitřních rozvodů domu.

5. Veškeré opravy vnitřních rozvodů je třeba projednat a požadovat na majitelích a správcích bytových domů, kteří mají pro podobné případy zajištěny i pohotovostní služby.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tyto informace Vám budou užitečné.

Ivana Šefránková - tisková mluvčí
Ing. Josef Smolar - vedoucí střediska „Rozvod a odbyt tepla“
Teplárna Písek, a.s.

 
Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.