Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma
Společnost - Investice a rozvoj

Investice a rozvoj

Investice a rozvoj  

Zajišťování investic bylo realizováno v celém rozsahu z vlastních zdrojů. Investice jsou prováděny za účelem obnovy, modernizace, ekologie, upevnění a rozšíření trhu s teplem a elektrickou energií, jak ukazuje následující přehled významných investic v posledních letech.

Investice

Investice a rozvoj

Opravy

Investice a rozvoj

Investice a opravy za rok 2019

 • přechod parovodu na horkovod - etapa 1.2., 2. a 3.1., Záložní plynový kotel HVS Dukla včetně středotlaké plynové přípojky, Teplovodní přípojky pro rodinné domy Hradiště čp. 267 p. Kajtman a pro novostavbu RD p. Živnůstkové, Měřící clona Jitex – barevna, Měření kyslíku v napájecí nádrži Samoty a nákup pozemků pro Přechod parovodu na horkovod – etapa 3.2.
 • dále byly zahájeny přípravné a projekční práce na investiční akci: Horkovodní přípojka Václavské náměstí čp. 313, Teplovod průmyslová zóna a Dodávka kotle na biomasu.
 • výměna třídičů uhelného mlýna M1 a M2 na kotli K11, revize a opravy elektro odlučovačů kotlů K11 a K12 a umělých tahů kotlů K11 a K12 – ventilátorů
 • oprava horkovodního potrubí v ulici Budovatelská, v ulici Jablonského a v ulici Dr. M.Horákové.

Investice a opravy za rok 2016

 • rekonstrukce řídícího systému elektro odlučovačů, Rekonstrukce rozvodů UT a TUV 2 etapa v areálu Teplárny Písek, a.s.
 • parovodní přípojka pro Obchodní galerii Písek, Horkovodní přípojka pro ubytovny Jitex – U Vodárny čp. 2382 a 2125
 • teplovodní přípojka Na Ryšavce čp. 157, Teplovodní přípojka Sedláčkova čp. 450, Rekonstrukce vnitřních teplovodních rozvodů na Výtopně Samoty
 • výměna dolní části tlakového celku a výměna vyzdívky kotle K11, revize a opravy elektro odlučovačů kotlů K11 a K12 a umělých tahů kotlů K11 a K12 – ventilátorů
 • revize a oprava horní části 140-metrového komína v areálu teplárny
 • opravy teplovodních rozvodů ve vlastní režii z výměníkové stanice Jih I u čp. 1960, VS Čapkova a dále dožilých částí technologií jednotlivých kompaktních předávacích stanic

Investice a opravy za rok 2015

 • nová horkovodní přípojka pro objekty v Lesnické ulici, včetně kompaktní předávací stanice Lesnická ulice čp.288
 • teplovodní přípojka Lesnická čp. 147, Velkoobchod Šíma U Vodárny čp.2587 a Centrum péče o matku a dítě Erbenova ulice
 • horkovodní přípojka ul. U Výstaviště čp. 431
 • rekonstrukce clonového měření TG1 a TG2
 • rekonstrukce teplovodních rozvodů z VS JIH III – trasa A
 • instalace kompaktní předávací stanice VS EGC I a Výtopna Samoty
 • výměna netěsného regulačního ventilu turbíny TG2

Investice a opravy za rok 2014

 • rekonstrukce parovodní přípojky pro VS Mírové náměstí 1089, rekonstrukce teplovodního rozvodu z VS Mírové náměstí 1089 do VS Erbenova, včetně KPS primár 110/50 VS Mírové náměstí
 • rekonstrukce osvětlení areálu teplárny a objektu kotelny
 • horkovodní přípojka pro Centrum sociálně zdravotních služeb
 • parovodní přípojka zahradnictví Čapek-Hromádka a Nádražní 108
 • teplovodní přípojka Sedláčkova čp.2554, Erbenova čp.1006 a Erbenova čp.1013
 • upgrade ekonomického informačního systému
 • rekonstrukce napájení řídicího systému ZAT, tj. zdroje 24 V pro řídicí systém teplárny
 • instalace kompaktní stanice Erbenova čp.1006 a Nádražní čp.108
 • rekonstrukce kompaktní stanice MŠ Pražská a MŠ Zeyerova
 • rekonstrukce teplovodní přípojky Nábřeží 1.máje 1831-1836

Investice a opravy za rok 2013

 • teplovodní rozvody a kompaktní předávací stanice z VS ZŠ Tylova Písek 3. etapa
 • náhrada dožilého čtyřtrubkového rozvodu novým dvoutrubkovým včetně kompaktních předávacích stanic v jednotlivých objektech z VS ZŠ Tylova v lokalitě Nábřeží 1.máje, Erbenova ulice a Fügnerovo náměstí
 • technologická linka na zpracování slámy
 • rekonstrukce kontinuálního měření emisí, centrální vysavač, rekonstrukce tepelných rozvodů v areálu teplárny včetně centrální KPS, teplovodní přípojka pro RD čp. 278, 279 ul. Pod Školkou na Hradišti, rekonstrukce přípojky Kulturní dům, horkovodní přípojka pro ZŠ T.G.Masaryka
 • kompaktní stanice pro ZŠ T.G.Masaryka
 • rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova a Soukenická
 • instalace kompaktní stanice Sedláčkova 449 a v mateřské školce Fügnerovo náměstí 47
 • rekonstrukce rozvodů VS Kollárova 1584
 • řídicí systém kompaktních stanic v objektech ZŠ a MŠ v součinnosti s městem nasmlouvanou firmou ENESA

Investice a opravy za rok 2012

 • teplovodní rozvody a kompaktní předávací stanice z VS ZŠ Tylova Písek 1. a 2. etapa
 • náhrada dožilého čtyřtrubkového rozvodu novým dvoutrubkovým včetně kompaktních předávacích stanic v jednotlivých objektech z VS Otavská v lokalitě Nábřeží 1.máje, ul. Na Houpačkách a Dobrovského
 • teplofikace lokality Sedláčkova III.etapa – městský areál, parovodní přípojka pro objekt 03 a 04 a teplovodní přípojka pro objekty 05 a 06
 • horkovodní přípojka pro Technologické centrum v areálu bývalých Žižkových kasáren
 • rekonstrukce turbíny TG2
 • revize turbíny a měření pro posouzení rekonstrukce pro zvýšení účinnosti, intenzifikace využití biomasy
 • zkoušky metody suchého odsíření pro snížení emisí SO2, nákup pozemků pod vlečkou teplárny
 • teplovodní rozvody v ul. Klostermannova včetně dvou kompaktních stanic v objektech čp.1771 – 1776
 • teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova Písek
 • 1.et. KPS Otavská
 • parní dočasná stanice pro teplovod 1. a 2. etapy a kompaktní stanice pro Táborská 130

Investice a opravy za rok 2011

 • teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek – 1. et. rozvody – přechod z parovodních na teplovodní rozvody – zpracování projektové dokumentace, územní řízení a výběr zhotovitele, realizace etapy 1A přechodu Kollárova ul. a napojení VS Kollár. 1583
 • teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek – 1. et. KPS – zpracování projektové dokumentace, územní řízení a výběr zhotovitele, instalace KPS Nábřeží 1.máje
 • teplovodní přípojka Sedláčkova 2.etapa – městský areál, objekt 02, parovodní 104, 18 a neutralizace
 • rekonstrukce rozvaděčů rozvodny 6 kV
 • rekonstrukce nákladního výtahu provozní budovy kotelny
 • rekonstrukce turbíny TG2 – revize turbíny a měření pro návrh technického řešení
 • rekonstrukce pohonu vyhrnovacího vozu č.3 vč. frekvenčního měniče
 • intenzifikace využití biomasy – studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro územní řízení, zkoušky suchého odsíření

Investice a opravy za rok 2010

 • instalace zařízení pro spalování biomasy II. etapa – zakrytí zásobníku biomasy
 • rekonstrukce rozvaděčů rozvodny 6 kV
 • rekonstrukce řídícího systému rozvoden
 • úprava ohřevu demivody kotlů K11 a K12
 • Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek – přechod na teplovodní rozvody – studie proveditelnosti, dokumentace pro územní řízení
 • teplofikace Sedláčkova I.etapa – teplovodní přípojky pro - ubytovna DBS, ČD, Schneider 426, Táborská 496,130, Sedláčkova 449, váha, hasiči č.113.1
 • kompaktní stanice lokalita Sedláčkova – Městský areál objekt 07, ubytovna DBS, ČD, Schneider 426, Táborská 130, hasiči objekt 113.1
 • HVS Sedláčkova
 • výměna kondenzátního potrubí Prokopova ul.
 • přepojení horkovodních rozvodů VSB2 a VSB3 v areálu býval. Žižkových kasáren

Investice a opravy za rok 2009

 • modernizace dispečinku sekundárních rozvodů EBI
 • výměna ohříváku vody (EKO) kotle K11
 • výměna spodní poloviny tlakového celku spalovací komory - podlahy kotle K21
 • nátěr oplechování izolace potrubí včetně podpěrné konstrukce přivaděče tepla z teplárny od strojovny po komunikaci 1/20
 • výměna části potrubí na přípojkách tepla pro Zdravotní školu, Smart, Prokopova 339, z výměníkové stanice Tylova ZŠ
 • výměny vnějších rozvodů tepla z výměníkových stanic Kollárova 1830 a Zeyerova

Investice a opravy za rok 2008

 • modernizace dispečinku sekundárních rozvodů EBI
 • instalace regulačního ventilu napájecí vody kotle K11
 • rekonstrukce ovládání drapákového jeřábu popílku
 • instalace frekvenčních měničů mazutuvého ventilátoru kotle K11, čerpadel jímky čiřené vody, oběhových čerpadel výměníkové stanice Hradiště
 • horkovodní rozvod lokality Spartak, včetně ulice U Papírny
 • přeložka horkovodu Výstaviště (II. etapa), parovodního rozvodu rezidence Čapkova
 • rekonstrukce kondenzátního páteřního rozvodu horního části Zeyerovy ulice
 • teplovodní rozvod pro novou lokalitu Viladomy Hradiště IV.etapa
 • teplovodní přípojka tř.Národní Svobody 22, Budějovická 255
 • primární horkovodní rozvod Jih I, trasa B
 • teplovodní rozvod pro novou lokalitu Amerika II z vým.stanice Kaplička – úsek č.4
 • kompaktní výměníkové stanice pro novou lokalitu Amerika II - úsek č.4
 • kompaktní výměníkové stanice pro novou lokalitu Viladomy Hradiště IV.etapa, pro nové bytové domy ul. Topělecká II., ul. U Papírny, ul.Budějovická 255
 • kompaktní výměníkové stanice pro Jih I, trasa B

Investice a opravy za rok 2007

 • rekonstrukce mazutových hořáků kotle K 12
 • rekonstrukce a výměna I. bloku ohříváku vzduchu kotle K11
 • rekonstrukce a výměna chlazené svodky kotlů K11 a K12
 • zařízení pro spoluspalování biomasy
 • upgrade řídícího systému teplárny pro řízení rozvoden a zauhlování
 • instalace nového zákaznického informačního systému fakturace tepla
 • teplovodní rozvod pro novou lokalitu Amerika II z výměníkové stanice Kaplička
 • teplovodní rozvod pro novou lokalitu Viladomy Hradiště
 • horkovodní přípojka pro nový bytový dům ul. Topělecká
 • přeložka horkovodu Výstaviště (I. etapa)
 • horkovodní přípojky pro kompaktní výměníkové stanice sídliště Dukla lokality EGC III – 2. etapa
 • navýšení výkonu výměníkové stanice Kaplička pro novou lokalitu Amerika II
 • kompaktní výměníkové stanice pro novou lokalitu Amerika II z vým. stan. Kaplička
 • kompaktní výměníkové stanice pro nový bytový dům ul. Topělecká
 • kompaktní výměníkové stanice pro sídliště Dukla lokalita EGC III – 2. etapa

Investice a opravy za rok 2006

 • rekonstrukce uhelných práškových hořáků kotle K 12
 • instalace odprášení zauhlovacích cest systémem skrápění
 • úprava přesypů T10 / T3 / T5
 • výměna měřičů vodivosti kotlů
 • instalace snímačů přesypů zauhlování
 • instalace měniče otáček vzduchového ventilátoru kotle K12
 • horkovodní přípojky pro kompaktní výměníkové stanice sídliště Dukla z HVS EGC III a pro obchodní dům TESCO
 • parovodní přípojky pro bytový dům v ul. 17. listopadu I včetně kompaktní výměníkové stanice, parovodní přípojky hotel U Kapličky, bytový domek Domova důchodců, archiv Policie a pro Policii, Ostrovní ul. 1202, vč. kompaktní výměníkové stanice, Za Pazdernou
 • instalace kompaktních výměníkových stanic sídliště Dukla na nových rozvodech z HVS EGC III, ul. Roháčova a PPP Chelčického 74
 • teplovodní přípojky Přátelství 354, Zeyerova 2098, náhrada plynové kotelny teplovodní přípojkou Jiráskovo nábřeží 2443

Investice a opravy za rok 2005

 • rekonstrukce mazutových hořáků a šotů parního přehříváků kotle K 11
 • výměna řídícího systému řízení výměníkových stanic v ul.Čechova 1-5
 • protiprašné zařízení vnějšího zauhlování – ukládání paliva na skládku
 • zabezpečení proti výbuchu šachet vnitřního zauhlování
 • instalace nového ekonomického informačního systému
 • parovodní přípojky včetně komp.výměník.stanic pro zásob.zahradu Měst. sl. Pí., Otava aréna, pivovarské sklepy, Švantlova 144, Nádražní 117 a par.příp. pro Elim
 • horkovodní přípojky včetně komp.výměník.stanic pro vojenskou ubytovnu a dva bytové domy ul.Na Stínadlech
 • teplovodní příp. pro rod.domky Pazderny, pro VaK, polyfunkč. dům ul. Přemyslova

Investice a opravy za rok 2004

 • rekonstrukce práškových hořáků kotle K 11
 • rekonstrukce hlavní rozvodny nízkého napětí
 • instalace nového ekonomického informačního systému
 • pořízení pozemků pod teplárnou
 • parovodní přípojky MŠ Zeyerova, Kulturní klub, bývalá ubyt.Kovosvit
 • teplovodní přípojky z VS Pazderny pro novostavbu byt.jednotek, z VS Kollárova 1571 pro stávající domy, v Erbenově ul. pro 7 rodinných domků

Investice a opravy za rok 2003

 • modernizace ochran rozvodny vysokého napětí 6 kV
 • rekonstrukce pohonů vnitřního zauhlování – šnek.a řetěz.dopravníků kotle K11
 • rekonstrukce parovod.přípojky na horkovodní pro zimní stadion,hotel Buly a kapli Sv.Trojice včetně předávacích stanic
 • zakoupení nového buldozéru pro skládku uhlí
 • rekonstrukce teplovodních rozvodů VS (výměník.stanice) Čapkova - Sovova ulice
 • teplovodní přípojka pro ZŠ Komenského z VS Soukenická
 • navýšení výkonu VS Pazderny

Investice a opravy za rok 2002

 • vyregulování horkovodu Jih
 • modernizace velínu chemické úpravny vody
 • výstavba přípojek výměníkových stanic Pazderny, Dvořákova 340, Otavská, Mírové náměstí 1089
 • výstavba výměníkové stanice Mírové náměstí 1089, Kollárova 1614
 • instalace a připojení kompaktní stanice Dvořákova 340, Jih 2257

Investice a opravy za rok 2001

 • výměna automat. systému řízení – IV. etapa: řízení chemické úpravny vody
 • výměna řídícího systému řízení výměníkových stanic – III. etapa
 • výstavba parní přípojky ZŠ Benešova
 • výstavba výměníkové stanice ZŠ Benešova
 • tlakové vyregulování horkovodu z HVS Dukla

Investice a opravy za rok 2000

 • výměna automat. systému řízení - III. etapa: řízení turbogenerátorů TG1 a TG2 a horkovodní stanice
 • výměna řídícího systému řízení výměníkových stanic - II. etapa
 • rekonstrukce technologie chemické úpravny vody

Investice a opravy za rok 1999

 • výměna automat. systému řízení - II. etapa: řízení kotlů K11 a K12 včetně příslušenství, odpopílkování a elektrofiltrů
 • výměna řídícího systému řízení výměníkových stanic - I. etapa a přemístění dispečinku vým. stanic

Investice a opravy za rok 1998

 • výměna automat. systému řízení - I. etapa: řízení rozvoden a zauhlování
 • začlenění sekundárních rozvodů DBS Písek na základě nájemní smlouvy do společnosti

Investice a opravy za rok 1997

 • instalace druhé protitlakové turbíny 1,8 MWe

Investice a opravy za rok 1996

 • výstavba teplovodu lokality Hradiště

Investice a opravy za rok 1995

 • výstavba parovodu MOTOR Písek
 • čistička zaolejovaných vod

Investice a opravy za rok 1994

 • úpravy kotle K11 na provozování při nízkých výkonech
 • výstavba havarijních jímek zabraňujících úniku ropných látekCopyright (c) - Teplárna Písek, a.s.