Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E

Aktuality - Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

9.9.2014 - Vyznamenání pro Ing. Františka Sýkoru

V rámci zahájení Dnů teplárenství a energetiky 2014 předal Ing. Jan Klas, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, spolu s předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Ing. Mirkem Topolánkem vyznamenání prof. Lista "Za zásluhy o rozvoj české energetiky" odborníkům z odvětví teplárenství za ocenění jejich celoživotní práce. celá zpráva


13.9.2013 - Písecké listy, příloha Teplo domova - o společnosti, textová a grafická nabídka na připojení tepla

Písecké listy

Písecké listy, příloha Teplo domova - o společnosti, textová a grafická nabídka na připojení tepla. celá zpráva


11.12.2012 - Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek - etapa 3.

Tylova etapa 3.

Teplárna Písek, a.s. provozuje rozvody tepla ve městě Písek. V severní části města, tzv. lokalita Sever se nachází část rozvodů sestávající z parovodu DN 300 a několika větších výměníkových stanic s navazujícími čtyřtrubkovými rozvody. Stáří parovodní sítě a výměníkových stanic je 40 let, sekundárních rozvodů 15-30 let. Předmětem stavby „Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek“ je náhrada této části rozvodů za efektivnější dvoutrubkový rozvod. Po jejím dokončení bude tato oblast zásobována teplem z nově vybudované výměníkové stanice pára/topná voda umístěné v budově výměníkové stanice ZŠ Tylova. Z této stanice budou napojeny všechny stávající odběry v oblasti Budějovické předměstí - Sever kromě vlastní ZŠ Tylova. Pro ZŠ Tylova bude v prostoru stávající VS osazena samostatná KPS pro zásobování ÚT a TUV stávajícím čtyřtrubkovým rozvodem. celá zpráva


4.9.2012 - Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek - etapa 1.b

Tylova etapa 1.b

„TEPLOVODNÍ ROZVODY Z VS ZŠ TYLOVA, PÍSEK“ - etapa 1.b Dne 3.9. 2012 byly zahájeny práce na etapě 1.b uvedené investiční akce v rozsahu znázorněném na přiloženém situačním nákresu. Zemní, stavební i montážní práce v ul . Na Houpačkách a Dobrovského provádí dodavatelsky firma Systherm Plzeň, s.r.o. a budou ukončeny do 31.10 2012. celá zpráva


5.6.2012 - Firma Písecka 2011

Firma Písecka 2011

Jihočeská hospodářská komora Písek udělila firmě Teplárna Písek, a.s. certifikát za druhé místo v soutěži Firma Písecka 2011 celá zpráva


18.4.2012 - Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek - Otavská ulice, Nábřeží 1.máje

VS ZŠ Tylova

Vážení občané, majitelé a uživatelé bytů Teplárna Písek, a.s. bude provádět v letošním roce v měsících duben – říjen zemní práce pro I. a II. etapu investiční akce „Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek“ za účelem modernizace teplovodních rozvodů z výměníkové stanice a s umístěním domovních předávacích stanic v bytových domech. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročné stavební, výkopové a zemní práce velkého rozsahu se zásahem do pozemních komunikací, žádáme Vás, abyste se po dobu prací pohybovali jen na místech a v trasách k tomu určených a vyznačených zábranami popřípadě výstražnou páskou. Zvláště Vás upozorňujeme na to, abyste zamezili svým dětem vstup do prostorů výkopů z důvodu možnosti zavalení zeminou nebo úrazu pádem do výkopu apod. Dále upozorňujeme i na omezení kapacity parkovacích míst v ul. Otavská v době provádění výkopu přes ulici. Na tuto skutečnost budete upozorněni minimálně dva dny předem. Děkujeme předem za pochopení a trpělivost. Teplárna Písek, a.s. tel: dispečink - 382 213 308 celá zpráva


3.4.2012 - Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek, I. a II. etapa, r.2012

VS ZŠ Tylova

Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek, I. a II. etapa, r.2012 celá zpráva


Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně

VS ZŠ Tylova

Teplárně Písek, a.s. byl propůjčen certifikát : Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně celá zpráva


Firma Písecka 2010

Firma Písecka 2010

Jihočeská hospodářská komora Písek udělila firmě Teplárna Písek, a.s. certifikát za třetí místo v soutěži Firma Písecka 2010 celá zpráva


ČEKIA Stability Award

ČEKIA

Teplárna Písek, a.s. získala ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award a zařadila se tak
mezi nejstabilnější firmy v České republice celá zpráva

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.