Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Zlepšení výkonu systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě - KeepWarm

KeepWarm  

Teplárna Písek a.s. přijala nabídku účastnit se evropského projektu nazvaného „Zlepšení výkonu systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, vycházejícího z 8. rámcového programu pro výzkum a inovace - Horizont 2020, výzva EE2 „Zlepšení výkonu neefektivních sítí dálkového vytápění“, který koordinuje německá společnost GIZ. Projekt podpoří modernizaci dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů. Využívání systémů dálkového vytápění pro zajištění tepla je nejúčinnějším řešením v hustě osídlených oblastech. Většina sítí dálkového vytápění a kogenerace však naléhavě potřebuje modernizaci s cílem zlepšit energetickou účinnost. Vzhledem k tomu, že převládajícími zdroji energie jsou stále fosilní paliva (ropa, plyn nebo uhlí), intervence jsou ještě naléhavější.

Vzhledem k vysoké závislosti na dovážených fosilních palivech a velkému potenciálu pro energeticky efektivní dálkové vytápění v České republice je potřeba podpořit dosažení ambiciózních energetických a klimatických cílů, které jsou v souladu s cíli EU. S podporou projektu KeepWarm se snažíme zvýšit zatím nedostatečné povědomí o výhodách systému dálkového vytápění a kogenerace v České republice.

Projekt je pro nás zvlášť zajímavý, protože je zaměřen na modernizaci sítí, zvýšení efektivity zařízení, řízení organizace, optimalizaci používaných paliv, distribuční sítě a zvýšení atraktivity pro naše zákazníky. Dále vítáme možnost poznat a využít zkušeností partnerů z jiných evropských zemí. Projekt je v souladu s naší strategií, zaměřenou na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci distribuční sítě pro dálkové vytápění, kde postupně nahrazujeme zastaralé neefektivní parovody za modernější horkovodní potrubí.

Ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR, jakožto členem projektového konsorcia, budeme spolupracovat na 23 pilotních programech v sedmi cílových zemích - konkrétně Rakousku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.

EU  Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.