Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Informace pro odběratele


Havárie na parovodu

Vážení odběratelé,

z důvodu havárie na parovodu bylo dne 13.10.2017 nutné pro zachování dodávek tepelné energie pro odběratele uvést do provozu záložní zdroj výtopnu Samoty.

Omlouvám se za vzniklé komplikace související s touto nečekanou situací.

Děkujeme za pochopení. Ranní a večerní přitápění

Vážení odběratelé,

v současné době můžete zaznamenat, že dochází v ranních a večerních hodinách k přitápění ve Vašich odběrných místech.

Teplárna Písek, a.s. dle vývoje klimatických podmínek, začala dne 12.9.2017 v ranních a večerních hodinách provádět prověření funkčnosti topných systémů z výměníkových stanic postupným přitápěním. Žádáme odběratele, majitele a správce objektů, aby provedli odpovídající opatření, tj. řádné odvzdušnění topných systémů a dokončení případných oprav, popřípadě nám oznámili, ve kterých domech nebo objektech nelze topit a z jakého důvodu. Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat.

Jsme rádi, že v topné sezoně 2017/2018 budeme opět Vaším spolehlivým dodavatelem tepelné pohody.

Nohy na radiátoru  

 Písek - Horkovod východ

Logo Evropské unie Horkovod východ  

Teplárna Písek, a.s. započala v letošním roce s realizací akce „Písek – Horkovod Východ“.

Cílem této akce je výměna parovodních rozvodů za horkovodní a následně výměna sekundárních čtyřtrubkových rozvodů za dvoutrubkové s instalací kompaktních předávacích stanic (dále KPS).

V návaznosti na tuto poměrně rozsáhlou, časově i finančně náročnou akci dojde díky náhradě modernějšími rozvody, v nichž místo páry přenáší teplo voda ke zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody, zvýšení spolehlivosti dodávek, efektivnějšímu provozu, zvýšení bezpečnosti, snížení poruchovosti rozvodů a snížení distribučních ztrát.

Instalace KPS umožní nastavení individuálních požadavků teplot topné vody i teplé vody bytových domů, dále zpřesnění spotřeb jednotlivých bytových domů a celkové zvýšení komfortu služeb Teplárny Písek, a.s.

Nové předizolované potrubí má životnost minimálně 30 až 40 let.

Investiční akce je financována z části Teplárnou Písek, a.s. a 30% investic pokryje dotace EU.

Dokončení je plánováno na konec roku 2018.

Snažíme se, aby během prací docházelo k co nejmenším ovlivněním dopravy a pohybu ve městě.

Za toleranci omezení spojených s realizací akce „Písek – Horkovod Východ“ Vám děkujeme a věříme, že díky zkvalitnění našich služeb přispějeme ke zvýšení spokojenosti našich odběratelů.

Horkovod východ   Horkovod východ  

 
Kdy pověsíme zimu na hřebík?

Ukončení topné sezóny

Odpověď najdete ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která určuje závazná pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody.

Vyhláška uvádí dvě data, která jsou pro vytápění důležitá. Jsou to 1. září a 31. května. První datum uvádí začátek topné sezony, druhé pak jeho konec. Neznamená to však, že ihned 1. září se začne s vytápěním. Vyhláška totiž dále uvádí, že dodávka tepelné energie začne v topné sezoně v okamžiku, kdy průměrná teplota vzduchu klesne pod +13 °C. Ovšem pozor, musí k tomu dojít dva následující dny po sobě, a pokud předpověď počasí nepředpokládá v následujících dnech zvýšení teploty nad +13 °C.

Pro ukončení dodávky tepelné energie během topné sezony platí obdobné. Pokud teplota ve dvou po sobě následujících dne stoupne nad +13 °C a dle předpovědi počasí již nebude pod tuto hranici v dalších dnech klesat, ukončí se dodávka tepla.

Teplárna Písek, s přihlédnutím na teplotní vývoj začala regulovat dodávky tepla. Ukončení topné sezonu je naplánováno dle vyhlášky na 31. května 2017.

V případě, že požadujete změnu dodávek tepla před termínem ukončení topné sezony, je nutné podat písemnou žádost na email dispecink@tpi.cz.

Budeme se těšit na dodávky tepla, které dělá domov, opět v měsíci září 2017.

 
Informace pro odběratele tepla pro vytápění a teplé vody.

Vážení odběratelé tepla a teplé vody,

vzhledem k tomu, že se čas od času vyskytují situace, kdy dojde k tomu, že ve Vašem bytě nebo rodinném domku přestanou topit radiátory nebo přestane téct teplá voda, chceme Vám tímto dát několik rad a informací jak postupovat, aby byla zjednána náprava.

1. Nejprve je třeba se ujistit, že pro Váš dům nebyla nahlášena plánovaná odstávka dodávky tepla a teplé vody. Tyto informace jsou uveřejněny na webových stránkách Teplárny Písek, a.s. a Města Písek. Dále se tyto informace oznamují formou vývěsek na vstupech do domů. Stejně tak se postupuje u havárií, kdy ale vzhledem k časové náročnosti nejsou informace vyvěšovány na domy.

2. Pokud není přerušení dodávky dopředu ohlášeno, můžete podrobnější aktuální informace získat telefonicky na dispečinku Teplárny Písek, a.s. – tel. č. 382 730 132, 382 213 308. V případě telefonického dotazu je třeba nahlásit přesnou adresu místa poruchy, telefonní číslo pro zpětnou vazbu a Vaše jméno. Dispečer Vám buď odpoví ihned nebo Váš dotaz prověří a zavolá zpět. V případě telefonických dotazů mějte na zřeteli, že je vhodné si nejprve ověřit dle bodu 1. stav informací, které jsou pravidelně aktualizovány.

3. Jestliže problém není na straně dodavatele tepla a teplé vody tj. Teplárny Písek, a.s. je závada s největší pravděpodobností na vnitřních rozvodech a instalacích v bytovém domě. Příkladem může být situace, kdy Vám v jedné místnosti radiátor topí a ve druhé ne, kdy Vám neteče teplá voda, ale v sousedním bytě ano. V těchto případech je třeba se obrátit s požadavkem na odstranění závady na majitele nebo správce bytového domu. Většinou se jedná o správce DBS Písek – tel. č. 382 213 225 – Městská policie Písek a SBD Písek - tel. č. 603 514 882, případně SVJ (dle individuálních pokynů) atd.

4. Teplárna Písek, a.s. v žádném případě neřeší závady a opravy na vnitřních rozvodech vytápění a teplé vody v bytových domech. Její kompetence a zodpovědnost za dodávku končí na tzv. patě objektu tj. vstupu venkovního potrubí do budovy nebo v případě, že je ve Vašem domě umístěna domovní předávací stanice (DPS) tak na výstupu potrubí z DPS a přechodu do vnitřních rozvodů domu.

5. Veškeré opravy vnitřních rozvodů je třeba projednat a požadovat na majitelích a správcích bytových domů, kteří mají pro podobné případy zajištěny i pohotovostní služby.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tyto informace Vám budou užitečné.

Ivana Šefránková - tisková mluvčí
Ing. Josef Smolar - vedoucí střediska „Rozvod a odbyt tepla“
Teplárna Písek, a.s.

 
Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.