Hlášení poruch

 
Hlášení poruch
Tel.: +420 382 213 308
Tel.: +420 382 730 132
Email: dispecink@tpi.cz

Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Výkopové práce

Odstavky

Informace:

Ing. Smolar Josef, Tel. +420 382 730 155

Ing. Kubiš Roman, Tel. +420 382 730 150
Pozor vykopyPŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD – PÍSEK

Akce:PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD – PÍSEK
Datum:Aktuální stav realizace akce k 8.11.2019
Popis prací:Nádražní ulice:

úsek Svazarm křižovatka Budovcova/O. Ševčíka

- Ulice Nádražní byla k 4.11.2019 otevřena pro dopravní obsluhu s možností výjezdu do ulice O. Ševčíka. Úplné otevření ulice se předpokládá po do končení pokládky dlažby v ulici Budovcova.
- Ulice Nádražní bude otevřena pro provoz v pátek 22.11.2019 v odpoledních hodinách.

Budovcova – křižovatka Chelčického x Budějovická

Další postup:

- Dokončení pokládky dlažby komunikace a úklid
- Oprava chodníku u křižovatky Chelčického/Budějovická
- Práce v ulici Budovcova budou ukončeny do čtvrtka 21.11.2019. V pátek 22.11.2019 proběhne odvoz zařízení staveniště a demontáž dopravního značení pro realizaci stavby. Ulice Budovcova bude otevřena pro provoz v odpoledních hodinách.
- Standartní provoz linek MHD bude v ulici Nádražní, Budovcova bude obnoven od soboty 23.11.2019.

Trasa VS Gregorova – ČEVAK - Zeyerova

Další postup:

- Zemní práce druhé části trasy budou probíhat od 12.11.2019. Výjezd z garáží č.p.2653 bude odkloněn na chodník ze zámkové dlažby.
- Pokládka předizolovaného potrubí v připravené trase


Kollárova – Jeronýmova – Prokopova

Další postup:

- Dne 11.11.2019 bude zahájeno napouštění horkovodu DN300. Pa napuštění proběhne tepelné předepnutí zpátečky horkovodu. Jako médium bude použita horká voda ze sítě CZT.
- Po dokončení předepnutí proběhne postupné zasypání výkopu, příprava uvedení komunikace do původního stavu
- Montáž horkovodu DN50 v Prokopově ulici

Trasa Most F. Šrámka - Dukla

- Zemní práce v trase Most Fráni Šrámka – tenisová hala budou zahájeny od 14.11.2019.
Lokalita:

viz. výše
 Odpovědná osoba: Ing. Josef Smolar – tel. 382 730 155 vedoucí ROT
 
 Děkujeme za pochopení.              

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.