Hlášení poruch

 
Hlášení poruch
Tel.: +420 382 213 308
Tel.: +420 382 730 132
Email: dispecink@tpi.cz

Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Výkopové práce

Odstavky

Informace:

Ing. Smolar Josef, Tel. +420 382 730 155

Ing. Kubiš Roman, Tel. +420 382 730 150
Pozor vykopyPŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK - lokalita Nádražní ulice

Akce:PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK - lokalita Nádražní ulice
Datum:15.5.2019
Popis prací:Aktuální informace ke dni 10.5.2019:

Ve dnech 13.-15. 5.2019 bude probíhat zfrézování komunikace a následná pokládka asfaltu v úseku trafika - křižovatka. Od 16.5.2019 bude zahájena etapa Nádražní v úseku křižovatka Zeyerova/Nádražní – Svazarm. 16.5.2019 proběhne rozmístění dopravního značení. Křižovatka Zeyerova/Nádražní bude průjezdná obousměrně ve směru: Nádražní k autobusovému nádraží a v Zeyerově k nemocnici. Ulice Zeyerova bude neprůjezdná po dobu provádění prací v křižovatce Zeyerova /Nádražní. Jakmile to bude technicky možné, bude křižovatka otevřena. Ulice Nádražní od ulice Budovcova bude uzavřena mimo dopravní obsluhy. V Sadové ulici budou pokračovat práce na zhotovení přípojky pro č.p. 1134 po vypnutí kabelu vysokého napětí dne 20.5.

Předchozí informace do 9.5.2019: ČEVAK dokončil nezbytné výměny a opravy na svých sítích, od 24.4.2019 pokračují práce teplárny. Po ukončení montáže potrubí bude proveden zásyp a příprava na konečné povrchy vozovky, plánováno na dny 13.-15. 5.2019. Od 16.5.2019 uzavření křižovatky Nádražní/Zeyerova. Zachován bude obousměrný průjezd ve směru Nádražní k autobusovému nádraží a v Zeyerově k nemocnici. Bude pokračovat montáž přípojky pro č.p.1134. Přípojka je vyvedena mimo Nádražní ulici do Sadové. Dokončení této přípojky zatím brání kabel vysokého napětí a probíhající topná sezona. Práce na přípojce č.p.1134 nemají vliv na dokončení asfaltů v Nádražní ulici.

Předchozí informace do 26.4.2019: Jsou provedeny plánové výkopy, potrubí uloženo vnitroblokem od VS Zeyerova k trafice. Práce v lokalitě přerušeny z důvodů kolizí a nutných výměn vodovodního a kanalizačního rozvodu firmou ČEVAK. Po ukončení prací firmou ČEVAK bude pokračovat montáž nového horkovodu Teplárnou Písek, a.s.
Lokalita:Nádražní ulice
 Odpovědná osoba: Ing. Josef Smolar – tel. 382 730 155 vedoucí ROT, Ing. Roman Kubiš – tel. 382 730 150 zástupce vedoucího ROT, Tomáš Slavík SYSTHERM – tel. 605 247 286 projektový manažer zhotovitele
 
 Děkujeme za pochopení.              


Pozor vykopyPŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK - lokalita Mírové náměstí

Akce:PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK - lokalita Mírové náměstí
Datum:29.5.2019
Popis prací:Aktuální informace ke dni 10.5.2019:

Práce probíhají i nadále v souladu s naplánovaným harmonogramem.

V Denisově ulici bude od 13.5. prováděn výkop pro horkovodní přípojky k č.p.912, 913 a následně montáž předizolovaného potrubí, poté zapískování a zahrnutí výkopu - plánované ukončení 31.5.2019. Z důvodu následné rekonstrukce vodovodu v ulici Denisova bude výkop ukončen přeštěrkováním komunikace. Předpokládané zahájení rekonstrukce vodovodu je v červnu 2019. Zaasfaltování bude provedeno po ukončení rekonstrukce vodovodu.

Na Mírovém náměstí v týdnu od 13.5.2019 proběhne zfrézování a pokládka asfaltu finisherem. Ponechána bude část výkopu u Kollárovy ulice pro připojení horkovodu v ulici Kollárova. Z důvodu rekonstrukce vodovodu na Mírovém náměstí bude výkop zaasfaltován v polovině šířky komunikace. Druhá polovina komunikace bude zaasfaltována v rámci rekonstrukce vodovodu. Plánované ukončení prací teplárny k 31.5.2019. Předpokládané zahájení rekonstrukce vodovodu je v červnu 2019.

V parku v zeleni zůstane otevřen výkop pro napojení stávajícího parovodu pro ZŠ Benešova na horkovod. Přepojení bude provedeno v červenci 2019 po ukončení školného roku.

V Kollárově ulici budou pokračovat výkopové práce pro přípojky a odbočky a pro propojení trasy na Mírovém náměstí a montáž předizolovaného potrubí. Bude provedeno osazení šachet kanalizace. Provoz zůstane i nadále v jednosměrném režimu.

Předchozí informace do 9.5.2019: Práce probíhají i nadále v souladu s naplánovaným harmonogramem. Pokračuje zapískování potrubí a zasypávání výkopů (Denisova ul., Mírové nám.) mimo nově požadovaných přípojek na vytápění v Denisově ulici. Ulice Na Spravedlnosti je průjezdná. V Kollárově ulici pokračuje montáž předizolovaného potrubí. Od 18.4.2019 je provoz jednosměrný. Po revizi kanalizačních šachet ČEVAKem byl dohodnut způsob úpravy stávajících šachet – bude prováděno v týdnu od 29.5.2019. Po ukončení prací, v týdnu od 6.5. 2019 je plánován překop pro přípojku domu č.p. 511 a pro napojení trasy Mírové náměstí. Provoz zůstane i nadále v jednosměrném režimu.

Předchozí informace do 26.4.2019: Práce probíhají v souladu s naplánovaným harmonogramem, dne 12. - 13.4. 2019 bude provedena odstávka parovodu za účelem osazení 3 ks osových kompenzátorů na potrubí páry. Předpokládané dokončení montáže páteřní trasy horkovodu v ulici Denisova – Mírové náměstí je 30.4.2019. Následně bude probíhat zapískování, zasypání. V Kollárově ulici bude probíhat navážení a montáž předizolovaného potrubí od 18.4.2019. V době montáže potrubí bude provoz jednosměrný, a to od Jeronýmovy ulice směrem na Mírové náměstí. Objízdná trasa pro opačný směr povede ulicemi Sedláčkova, Za Pazdernou, Lázeňská a Tyršova. Ve vnitrobloku v Kollárova 1830 práce dokončeny kromě finálových povrchů, předpoklad provedení po 15.4.2019.
Lokalita:Kollárova, Denisova, Mírové náměstí
 Odpovědná osoba: Ing. Josef Smolar – tel. 382 730 155 vedoucí ROT, Ing. Roman Kubiš – tel. 382 730 150 zástupce vedoucího ROT
 
 Děkujeme za pochopení.              

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.