Hlášení poruch

 
Hlášení poruch
Tel.: +420 382 213 308
Tel.: +420 382 730 132
Email: dispecink@tpi.cz

Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Den otevřených dveří - 14.12.2016

               Den otevrenych dveri

Teplárna Písek, a.s.

Teplarna  

Budování „Sdruženého tepelného zdroje Písek“ navazovalo na započatou teplofikaci z Teplárny n.p. Jitex. 19.7.1982 bylo vydáno stavební povolení. Investorem stavby byl Okresní podnik bytového hospodářství Písek, generálním projektantem Chemoprojekt Praha – středisko Písek. „Zdroj“ byl uveden do provozu v únoru r. 1987. 1.července téhož roku dochází k delimitaci z OPBH na Jihočeské energetické závody s.p. včetně začlenění stávající výtopny Samoty. Vzniká závod JČE Teplárna Písek.

Teplárna Písek akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku. V současné době je majoritním akcionářem a.s. Město Písek s 75,59% akcií. Dalším podílníkem je milevský podnikatel p. Polata (14,52% akcií), zbytek tvoří drobní akcionáři.

Kromě základního zdroje (U Smrkovické silnice č. 2263), kde jsou instalovány 2 kotle na hnědé prachové uhlí o výkonu 2x30tp/h, patří do akciové společnosti Výtopna Samoty se 3 kotli po 16 tp/h na těžký topný olej, která je zdrojem záložním. Provozní hodiny kotlů na výtopně Samoty činí cca 5% provozních hodin všech kotlů společnosti. Tento zdroj je provozován při špičkových potřebách uživatelů tepla v zimních měsících, při poruchách a v době letní odstávky základního zdroje (červenec, srpen).

V Teplárně Písek jsou instalovány 2 protitlaké turbogenerátory pro výrobu el. energie TG1 ~ 6 MW a TG2 ~ 1,8 MW s možností jak sólového provozu tak i současného chodu v sériovém propojení. Roční užitečná dodávka tepla je závislá na klimatických podmínkách a průměr posledních let je cca 480 TJ/rok. Výroba elektřiny je rozhodujícím způsobem závislá na potřebách tepla a tudíž také na počasí a v posledních letech se pohybuje nad hranicí 16 000 MWh/rok.Aktuální odstávky

Odstavky

Dnes žádná odstávka.


Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.