Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E

Společnost - Ovzduší

Ovzduší

Teplarna

V souladu s požadavky nového zákona o ovzduší č. 86 / 2002 Sb. ( § 11 odst. 1 bod m ) zveřejňujeme tímto informace o znečišťování ovzduší z našich zdrojů a opatřeních omezujících toto znečištění.

provozovna: TEPLÁRNA PÍSEK

RokTZL(t)SO2(t)NOx(t)CO(t)CO2(t)
20193,0795,4142,7210,85-
20183,57115,9348,625,36-
20174,59197,6965,4313,87-
20164,91298,7454,7415,55-
20155,29208,2557,2217,83-

provozovna: VÝTOPNA SAMOTY

RokTZL(t)SO2(t)NOx(t)CO(t)CO2(t)
2019000,7800
20180,030,120,460,010
20170,031,120,290,060
20161,067,533,680,210
20150,6613,182,490,260

Pro teplárnu je za účelem dodržení množství emisí oxidu siřičitého smluvně zajištěna dodávka hnědého uhlí s nízkým obsahem síry. Ke snižování emise tuhých znečišťujících látek slouží elektrostatické odlučovače. V rámci ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami je zde instalováno pro vlastní potřebu kontinuální měření koncentrace emisí – analyzátory Siemens a Sick s vyhodnocovací jednotkou MINITAL. Na systém kontinuálního měření emisí byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí. Teplárna Písek, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi CO2. V rámci snižování množství emisí CO2 je zavedeno spoluspalování biomasy v koncentraci max. 16 % hmotnostních. Výtopna Samoty byla v provozu v době 4 měsíční odstávky teplárny. Provoz výtopny byl v letním období vyhodnocen jako ekonomičtější oproti provozu teplárny, a proto byl prodloužen z obvyklých 2 měsíců na 4. Zbytek roku byla udržována jako záložní zdroj.

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.